Medlemskap

Välkommen som medlem i Gunnar Turesson Sällskapet!

Medlemsavgiften, 150:-/år
Familjeavgift (för boende på samma adress), 200:-/år
bankkonto:

3252 02 57334 ( Nordea)

Det är viktigt att ni uppger ert namn som referens vid inbetalning. (Ny medlem ombeds maila alt. posta er adress till ordföranden)