Medlemskap

Välkommen som medlem i Gunnar Turesson sällskapet!

Medlemsavgiften, 150:-/år
Familjeavgift (för boende på samma adress), 200:-/år
insättes på Plusgirokonto

413690-9

Det är viktigt att ni uppger ert namn som referens vid inbetalning. (Ny medlem ombeds maila alt. posta er adress till ordföranden)