Bakgrund

Hur  och när bildades Gunnar Turesson Sällskapet?

Gunnar Turesson dog 3 juli 2001 och eftersom hans hustru Birgit redan avlidit 29 augusti 1999 så gällde det för oss fyra syskon (Gunnars styvbarn) samt min avlidne brors tre barn att ta hand om allt som fanns i den stora villan, Änggården, på Hammarö. På granntomten fanns en sommarstuga som Gunnar köpt och som vi kallade Skrivarstugan. Efter en tillbyggnad kunde den inrymma en flygel. Visst gjorde Gunnar en del tonsättningar där, men fram för allt författade han ”Värmländska kulturtraditioner”, ett bokverk om 10 volymer. 

Våren 2002 ägnade vi arvingar oss åt att ta hand om bohaget på Änggården. Allt material som rörde Gunnars tonsättningar och författarskap bar vi till Skrivarstugan eftersom våra planer var att sälja den först några år senare. Jag visste att Gunnar haft önskemål att hans material skulle lämnas till Musikarkivet i Stockholm eller till något arkiv i Göteborg. I slutet av augusti 2002 ringer Hans-Börje Wittebo (vid tiden ordförande i Sällskapet Svenska Lutan) mig och ber att få komma och se Skrivarstugan och se materialet. En månad senare kommer Hans-Börje, Peder Svan och Christer Ruteskog, som representanter för Sällskapet Svenska Lutan, för att planera förflyttningen av hela Gunnar Turessons arkiv till Svenskt Visarkiv.

Under våren 2003 har jag flera gånger kontakt med Christer Ruteskog och den 26 juni kom han och Hans-Börje Wittebo till Skrivarstugan för att hämta de 12 stora flyttlådor som vi fyllt med papper, noter och annat som vi ansåg hörde till Gunnars tonsättningar och författarskap.

26 juni 2003: Catharina Idunger, Lena Elinder, Hans-Börje Wittebo och Christer Ruteskog äter lunch utanför Skrivarstugan. Elisabet Ljung (fotograf)

Det var en fullproppad Volvo som försiktigt körde nerför den smala  branta vägen, underredet skrapade mot backen, men väl nere på en rak och jämn väg så återfick bilen sitt normala läge och kunde köra till Stockholm. Väl hos Christer lastades lådorna av och han ägnade sedan en lång tid att gå igenom och sortera innehållet. Slutligen hamnade sedan allt Gunnars material på Musikarkivet

Sällskapet bildas

Christer och jag fortsatte att hålla kontakten och vid något tillfälle dyker tanken upp att bilda ett Gunnar Turesson Sällskap. I slutet av juli 2004 ringer jag mina  syskon och frågar hur de ställer sig till detta och alla är mycket positiva och vi  ger gärna ett ekonomiskt startbidrag. 25 januari 2005 träffas Christer Ruteskog, Peder Svan, Hans Elinder och jag hemma hos mig i Bromma och bildar en Interimsstyrelse. Denna består av Christer Ruteskog som Ordförande, Hans Elinder sekreterare, Lena Elinder Skattmästare Peder Svan ledamot . Dessutom Hans-Börje Wittebo och Bo Harald Löfdahl båda som ledamöter. Denna styrelse skall bestå fram till ett konstituerade årsmöte som hålls i slutet av år 2006. Vi skall ha som prioriterande uppgift att i lämplig form högtidlighålla 100-årsminnet av Gunnar Turesson födelse i oktober 2006. Första mötet med interimsstyrelsen hölls hemma hos mig i Bromma måndagen den 12 september 2005 med Christer Ruteskog , Peder Svan och mig

Gunnar Turessons 100-års jubileum 2006

Jubileet börjar redan tisdagen den 3 oktober, då Kulturskolan i Hammarö har en elevkonsert. Samtidigt delas ”Gunnar Turesson- stipendiet” ut. Fredagen den 6 oktober kl 13:00 träffas 15 personer (släktingar och representanter från  GTS, Sällskapet Svenska Lutan och kultursektorn på Hammarö) vid graven på Östra kyrkogården i Karlstad där vi lägger ner en krans. Klockan 19 hålls  på Folkets Hus i Skoghall en viskonsert med Sällskapet svenska lutan och GTS. Efteråt bjuder Hammarö kommun på middag.

Lördagen den 7 oktober sker det första Årsmötet med Gunnar Turesson Sällskapet där en styrelse godkännes liksom förslag på stadgar. Styrelsen består av samma personer som interimsstyrelsen. Jubileet fortsätter. Vi ser en utställning- Café Cosmopolite. Senare på kvällen kan vi på Kulturskolan i Hammarlundens skola njuta av en visfest ”Manifestation för den nordiska visan” med bl.a grammisvinnaren Sofia Karlsson och Jan-Olov Andersson. Hammarö kommun håller en namnceremoni då aulan/konsertlokalen får namnet- Gunnar Turesson salen.

Söndagen den 8 oktober- Jubileumsgudstjänst i Hammarö kyrka. Från orgeln hör vi många av Gunnar Turessons tonsättningar och Kyrkoherde Jan-Evert Peterson nämnde många fina ord och berättade om de levande möten han haft med Gunnar Turesson under åren.

Bromma den 29 juni 2024
Lena Elinder