Medlemskap

Välkommen som medlem i
Gunnar Turesson sällskapet!

Medlemsavgiften, 150:-/år
Familjeavgift (för boende på samma adress), 200:-/år
insättes på
Plusgirokonto
413690-9

Det är viktigt att ni uppger
ert namn som referens vid inbetalning.
(Ny medlem ombeds maila alt. posta er adress till ordföranden)