Om sällskapet

Sällskapet har som mål att levandehålla
och sprida kunskap om Gunnar Turessons
livsgärning som tonsättare, lutsångare,
författare och forskare. I detta syfte skall
sällskapet utge en årlig medlemsskrift.